FORMULARZ ZGŁOSZENIA WOLONTARIUSZA - TURNUS 2019

Proszę o zakwalifikowanie mnie do zespołu wolontariuszy podczas Turnusu Neurologopedycznego dr Miry Rządzkiej odbywającego się w dniach 22 lipca - 2 sierpnia 2019

Proszę o udział w terminie:

(*)
pole wymagane

Imię(*)
pole wymagane

Nazwisko(*)
pole wymagane

Nr telefonu do kontaktu(*)
pole wymagane

Sugerowane godziny do kontaktu telefonicznego
Invalid Input

Adres email do kontaktu(*)
nieprawidłowy adres email

Powtórz adres email (*)
nieprawidłowy adres email

Data urodzenia (Proszę wybrać z kalendarza obok lub wpisać zachowując format rrrr-mm-dd)(*)
pole wymagane

Miejsce urodzenia(*)
pole wymagane

PESEL(*)
pole wymagane

Kod pocztowy(*)
pole wymagane

Miasto (poczta)(*)
pole wymagane

Ulica(*)
pole wymagane

NR DOWODU OSOBISTEGO(*)
pole wymagane

Zawód wyuczony(*)
pole wymagane

Zawód aktualnie wykonywany(*)
pole wymagane

Aktualne miejsce pracy(*)
pole wymagane

ew dodatkowe informacje nt kwalifikacji i umiejętności
pole wymagane

Oświadczam, ze wszystkie podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym(*)
pole wymagane

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Polityką Prywatności akceptuję ją i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacjij Turnusu związanych z komunikacją ze mną, tworzenia dokumentów takich jak umowa, zaświadczenie itp., oraz przekazania moich danych kontaktowych (imię, nazwisko, email, telefon) członkom kadry . (*)
Żeby zgłosić dziecko musisz zaakceptować warunki, procedury i koszty Turnusu

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych (imię, nazwisko, email, telefon) opiekunom uczestniczących w turnusie dzieci(*)
Invalid Input

Zobowiązuję sie do systematycznego sprawdzania skrzynki email podanej w formularzu
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia organizatorów o ew. okolicznosciach uniemozliwiajacych mi realizacje zobowiązania wolontariackiego. Oswiadczam, ze w przypadku rezygnacji z wolontariatu w terminie krótszym niż 6 tygodni pokryje wszelkie poniesione przez organizatora koszty wynikające z przygotowania mojego udziału oraz nieuzasadnionej wypadkiem losowym rezygnacji(*)
ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH JEST KONIECZNA

Informacje kontaktowe

tel.: +48 607 323 340
email: mira@zg.home.pl

Lokalizacja gabinetu

65-001 Zielona Góra
ul. Słowacka 31/1A