FORMULARZ ZGŁOSZENIA WOLONTARIUSZA - TURNUS 2018
 1. Proszę o zakwalifikowanie mnie do zespołu wolontariuszy podczas Turnusu Neurologopedycznego dr Miry Rządzkiej odbywającego się w dniach 6 - 17 sierpnia 2018
 2. Proszę o udział w terminie:

  (*)
  pole wymagane
 3. Imię(*)
  pole wymagane
 4. Nazwisko(*)
  pole wymagane
 5. PESEL(*)
  pole wymagane
 6. NR DOWODU OSOBISTEGO(*)
  pole wymagane
 7. Data urodzenia (Proszę wybrać z kalendarza obok lub wpisać zachowując format rrrr-mm-dd)(*)
  pole wymagane
 8. Miejsce urodzenia(*)
  pole wymagane
 9. Kod pocztowy(*)
  pole wymagane
 10. Miasto (poczta)(*)
  pole wymagane
 11. Ulica(*)
  pole wymagane
 12. Zawód wyuczony(*)
  pole wymagane
 13. Zawód aktualnie wykonywany(*)
  pole wymagane
 14. Aktualne miejsce pracy(*)
  pole wymagane
 15. Adres email do kontaktu(*)
  nieprawidłowy adres email
 16. Powtórz adres email (*)
  nieprawidłowy adres email
 17. Nr telefonu do kontaktu(*)
  pole wymagane
 18. Sugerowane godziny do kontaktu telefonicznego
  Invalid Input
 19. Oświadczam, ze wszystkie podane wyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym(*)
  pole wymagane
 20. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów organizacjij Turnusu związanych z komunikacją ze mną, tworzenia dokumentów takich jak umowa, zaświadczenie itp., oraz przekazania moich danych kontaktowych (imię, nazwisko, email, telefon) członkom kadry(*)
  ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH JEST KONIECZNA
 21. Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych kontaktowych (imię, nazwisko, email, telefon) opiekunom uczestniczących w turnusie dzieci
  Invalid Input
 22. Zobowiązuję sie do systematycznego sprawdzania skrzynki email podanej w formularzu
  Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia organizatorów o ew. okolicznosciach uniemozliwiajacych mi realizacje zobowiązania wolontariackiego. Oswiadczam, ze w przypadku rezygnacji z wolontariatu w terminie krótszym niż 6 tygodni pokryje wszelkie poniesione przez organizatora koszty wynikające z przygotowania mojego udziału oraz nieuzasadnionej wypadkiem losowym rezygnacji(*)
  ZGODA NA WYKORZYSTANIE DANYCH JEST KONIECZNA

Informacje kontaktowe

tel.: +48 607 323 340
email: mira@zg.home.pl

Lokalizacja gabinetu

65-001 Zielona Góra
ul. Słowacka 31/1A