01 Neurologopeda

Dr Mira Rządzka - neurologopeda. Na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym uzyskała tytuł doktora nauk o zdrowiu,  broniąc rozprawy  z zakresu wczesnej interwencji neurologopedycznej u noworodków i niemowląt  z zaburzeniami reakcji oralnych  (rozprawa napisana  w Klinice Neonatologii PUM pod  kierunkiem prof. B. M. Czeszyńskiej).
Ma za sobą  studia specjalizacyjne z zakresu neurologopedii oraz wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dziecka.

02 Kwalifikacje

STUDIA AKADEMICKIE

Wyższa Szkoła pedagogiczna w Zielonej Górze, kierunek pedagogika
Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytet Gdański
Studia Podyplomowe  specjalizacja w zakresie neurologopedii, Uniwersytet Wrocławski
Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Małego Dziecka- studia podyplomowe – Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP, Wrocław
Doktorat – Pomorski Uniwersytet Medyczny- Klinika Neonatologii- Szczecin

KURSY I SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Muzykoterapia i relaksacja w leczeniu zaburzeń mowy
Psychofizjologiczna terapia jąkania
Psychoterapia behawioralna w leczeniu zaburzeń mowy i zaburzeń emocjonalnych
Dysleksja- teoria, podstawy diagnozy i terapii
Afazja a dyzartria. Diagnoza różnicowa i terapia
Profilaktyka logopedyczna
Rewalidacja logopedyczna z udziałem komputera
Afazja- diagnoza i terapia
Integracja terapii logopedycznej i psychoterapii w leczeniu jąkania, mutyzmu i afazji
Ustawianie i emisja głosu- metodyka pracy logopedycznej – I stopień
„Mówić pięknie-ależ tak”- metodyka pracy logopedycznej – II stopień
Dziecko z wadą słuchu w szkole masowej
Rola logopedy we współpracy z neonatologiem i pediatrą w diagnostyce i prowadzeniu dziecka z obciążonym wywiadem okołoporodowym
Wczesna interwencja i terapia logopedyczna u dzieci z wadami rozszczepowymi twarzoczaszki
Zastosowanie relacyjnych baz danych MS Access
Profilaktyka chorób narządu głosu
Uwarunkowania wczesnego rozwoju i postępy w terapii jego zaburzeń
Systematyka i terapia wad zgryzu
Kurs masażu Shantala
Kurs trenerski/nauczyciel Masażu Shantala i Shantala Special Care
Kierunki edukacji i wsparcia osób z wieloraką niepełnosprawnością
Praktyczne wykorzystanie NVC w relacjach z ludźmi
Programowanie języka dla dzieci z afazją
Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z Zespołem Aspergera
Nauka wczesnego czytania metodą sekwencyjno-symultanicznej
Test SON-R 2,5-7. Badanie i interpretacja wyników
Warsztaty chustoszenia dzieci
Zaburzenia karmienia u dzieci. Zespołowe postępowanie diagnostyczno - terapeutyczne
Dzieci z chorobami rzadkimi- leczenie, rehabilitacja, edukacja. Wrodzone zaburzenia układu nerwowego
Zaburzenia głosu na podłożu organicznym i czynnościowym -
Human Touch- karmienie terapeutyczne
Emphaty Dolls
Manualna Terapia Dysfagii


03 Praktyka

Wykłada metodykę przedmiotów logopedycznych dla studentów Logopedii z Terapią Pedagogiczną oraz Logopedii z Emisją Głosu w Instytucie Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi także zajęcia ze studentami logopedii na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (Logopedia Kliniczna, Neurologopedia Kliniczna ), w Podyplomowym Studium Logopedycznym przy AHE w Łodzi, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W Zielonej Górze prowadzi Gabinet Neurologopedyczny.

04 Osiągnięcia

Współpracuje z wieloma stowarzyszeniami, fundacjami i portalami (Zakątek 21, maluchy.pl, twojlekarz.pl, logopeda.pl), ze Szkołą Rodzenia „Ksenia” w Zielonej Górze.
Jest autorką artykułów dla rodziców, dotyczących wspomagania rozwoju mowy dzieci oraz specjalistycznych artykułów dla logopedów (m.in. artykułów „Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci. Kontekst diagnostyczny” oraz „Zadania neurologopedy w szkole”  we „Wprowadzeniu do neurologopedii” p. red. prof. Obrębowskiego. Jest także współautorką książki „Profilaktyka i terapia dysfunkcji oddechowych u dzieci” (Skorek E., Rządzka M.) oraz recenzentką pozycji dotyczących wczesnych oddziaływań logopedycznych.
Jest współzałożycielką Fundacji Na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Mowy oraz Polskiego Związku Logopedów, w którym przez dwie kadencje była członkiem Władz Zarządu Głównego.
W portalu ZG PZL prowadziła przez 9 lat Konsultacyjną Poradnię Internetową.
Wspólnie z mężem jest pomysłodawczynią akcji Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (DBDL), organizowanej w Zielonej Górze, a potem przekazanej Zarządowi Głównemu PZL i organizowanej w całej Polsce (http://www.logopeda.org.pl/dbdl_c.php?id=86)

Jest organizatorką turnusów neurologopedycznych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji.

05 Specjalizacja

  • stymulacja zaburzonych funkcji oralnych i pokarmowych (ssanie, połykanie) u  noworodków i niemowląt
  • profilaktyka zaburzeń artykulacyjnych, oddechowych i zgryzowych (m.in. niwelowanie dysfunkcji oddychania i połykania)
  • terapia zaburzeń komunikacji wynikających z zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego (opóźniony rozwój mowy, zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespoły genetyczne i zespoły wad wrodzonych, opóźnienia rozwojowe, alalie, dysfazje i inne);
  • diagnoza i terapia zaburzeń połykania ( dysfagie) u dzieci i dorosłych
  • rehabilitacja mowy u osób z zaburzeniami mowy o typie afazji.
  • terapia typowych wad artykulacyjnych (seplenienia, rotacyzmy, mowa bezdźwięczna i inne) oraz zajęcia z zakresu emisji głosu i dykcji (dziennikarze, studenci szkół artystycznych)

Informacje kontaktowe

tel.: +48 607 323 340
email: mira@zg.home.pl

Lokalizacja gabinetu

65-001 Zielona Góra
ul. Słowacka 31/1A