TURNUS - Dla kogo

Ofertę kierujemy do rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i trudnościami pokarmowymi, ze schorzeniami takimi jak:

 • zaburzenia głosu i mowy
 • niepełnosprawność intelektualna
 • zespół Downa
 • spectrum autyzmu
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • wady i zespoły genetyczne
 • zaburzenia rozwoju psychoruchowego
 • choroby neurologiczne
 • rozszczep wargi i podniebienia
 • dysfunkcja narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • dysfunkcja narządu ruchu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (w 2015 r)

     (lista wybrana wg Rozp. Min. Pr. i Polityki Społ. z dn. 15 XI 2007 r. w spr. turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)

Informacje kontaktowe

tel.: +48 607 323 340
email: mira@zg.home.pl

Lokalizacja gabinetu

65-001 Zielona Góra
ul. Słowacka 31/1A