TURNUS - Koszty Procedury

TURNUS NEUROLOGOPEDYCZNY 2018
LĄDEK ZDRÓJ 6-17 SIERPNIA 2018

Radość pomagania wiąże się także z koniecznością  ustalenia kosztów. W tym roku zmieniają się warunki finansowania naszego turnusu. Dotyczy to przede wszystkim braku możliwosci uzyskania dofinansowania z PFRON. Wynika to z faktu, że Turnus trwa 11 dni a nie jak wymaga PFRON 14 dni.

Koszt turnusu


6 850 zł


UWAGA! Nadal korzystać można z dofinansowań wszelkich organizacji i instytucji pomocowych takich jak fundacje, zakłady pracy itp. Brak mozliwości dofinansowania dotyczy wyłacznie PFRON. Wiecej szczegółów na dole strony.


W ramach ceny oferujemy:

  • pobyt dziecka z rodzicem w Ośrodku Geovita w Lądku Zdroju,
  • wyżywienie dziecka i rodzica/opiekuna (całodobowe – 3 posiłki: Śn, O, K, możliwość wyboru diety),
  • udział dziecka i rodzica w zajęciach terapeutycznych (neurologopedycznych, pedagogicznych, dogoterapeutycznych)
  • budowanie kompetencji rodziców (szkolenia, konsultacje indywidualne, wsparcie psychologiczne, opieka wolontariuszy - studentów i absolwentów logopedii, gry i zabawy kreatywne).


Szczegóły oferty terapeutycznej opisaliśmy na stronie dotyczącej programu

Koszt udziału nie obejmuje innych ew. opłat takich jak dojazdy itp.  W razie realizacji w trakcie turnusu działań nie przewidzianych wcześniej a podejmowanych ze wspólnej inicjatywy (np. wycieczek) będziemy prosić o samodzielne ich finansowanie. Koszt udziału nie obejmuje także kosztów pobytu osób towarzyszących opiekunom i dzieciom. Wszelkie kwestie związane z pobytem w Ośrodku, kwestie opłat, sposobu rozliczenia (rachunki,płatności, wpłaty cząstkowe), a także przyjazdy osób towarzyszących, prosimy uzgadniać bezpośrednio z recepcją ośrodka Geovita. Podobnie jak w latach poprzednich instytucją odpowiedzialną za rozliczenia finansowe udziału w turnusie jest recepcja ośrodka w Lądku Zdrój.
Ewentualny koszt pobytu osoby towarzyszącej (zgłoszonej najpóźniej przy wypełnianiu Karty uczestnika) turnusu to kwota 115 zł za każdą dobę.

PROCEDURY ZGŁASZANIA

KROK PIERWSZY:

Rodziców zainteresowanych udziałem dziecka w turnusie, prosimy o uważne zapoznanie się z wszystkimi informacjami dotyczącymi turnusu.

KROK DRUGI:
ZGŁOSZENIE KWALIFIKACYJNE

Prosimy o wypełnienie na naszej stronie formularza zgłoszeniowego dostępnego w menu obok. Wnioski przyjmujemy do końca lutego 2018.

UWAGA! Wypełnienie formularza i wysłanie go jest potwierdzeniem zaakceptowania programu i warunków turnusu. Oznacza także zobowiązanie i oswiadczenie opiekuna dziecka, dotyczące posiadania środków finansowych na udział w turnusie.

Wniosek zawiera podstawowe dane kontaktowe i medyczne i jest podstawą do wzięcia dziecka pod uwagę przy kwalifikacji, a po zakwalifikowaniu, do udziału dziecka w turnusie.
W niektórych sytuacjach możecie się Państwo spodziewać od nas prośby o dodatkowe informacje. W razie takiej potrzeby skorzystamy z danych kontaktowych i sugestii podanych w formularzu.

DECYZJA O ZAKWALIFIKOWANIU
Zespół terapeutów na podstawie informacji zawartych we wniosku o zakwalifikowanie, dokona kwalifikacji uczestników turnusu. Przewidujemy, że kwalifikacja odbędzie się ok 5 marca 2018.
Każda osoba, która prześle wniosek o zakwalifikowanie, otrzyma na podany adres email informację o decyzji. W przypadku zakwalifikowania dziecka do udziału w turnusie, do maila dołączony będzie link do formularza „Karty Informacyjnej Dziecka”.


KROK TRZECI:

Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych o wypełnienie formularza „Karty” w trybie online i przesłanie go. Po otrzymaniu wypełnionego formularza „Karty Informacyjnej Dziecka” oraz załączonych informacji zgłoszeniowych, zarezerwujemy dla Państwa miejsca w Ośrodku Geovita.


KROK PIĄTY:

Prosimy także o wpłacenie zaliczki-zadatku w wysokości 1000zł na konto Ośrodka Geovita. Termin wpłaty zaliczki oraz numer konta, podane zostaną w mailu potwierdzającym zakwalifikowanie dziecka z opiekunem.
W momencie wpłynięcia zaliczki na konto, rezerwacja miejsca na turnusie zostanie przez nas uznana za potwierdzoną.

KROK SZÓSTY:

DO 10 CZERWCA PROSIMY DOKONAĆ PEŁNEJ WPŁATY ZA UDZIAŁU W TURNUSIE.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dokonania tych wpłat przesyłamy uczestnikom droga mailową


WAŻNE:

BARDZO PROSIMY O TERMINOWE DOKONANIE WPŁAT.


WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW
WPIS DO REJESTRU OŚRODKÓW


FUNDACJE I STOWARZYSZENIA

Wszelkie dofinansowania z instytucji niepaństwowych regulowane są regulaminami wewnętrznymi tych organizacji. Podstawą do ubiegania sie o dofinansowanie z tych organizacji w większości związane jest z potwierdzeniem ze strony organizatora faktu udziału w turnusie. Ubieganie się o dofinansowanie w tych przypadkach będzie zatem możliwe po zakwalifikowaniu dziecka do udziału w turnusie.


UWAGA:

Ze względów finansowych wszelkie zobowiązania rodziców i fundatorów wobec organizatora muszą być uregulowane przed rozpoczęciem turnusu. Wpłacona zaliczka-zadatek zwrócona może być wyłącznie po potraceniu poniesionych kosztów i w wyjątkowych sytuacjach losowych.

Informacje kontaktowe

tel.: +48 607 323 340
email: mira@zg.home.pl

Lokalizacja gabinetu

65-001 Zielona Góra
ul. Słowacka 31/1A