Miofunkcja – diagnoza i stymulacja u noworodków i niemowląt

16 gru 2023  -  17 gru 2023

Od 9.00 do 17.30

Bydgoszcz (szkolenie dwudniowe)

10 h dydaktycznych

 1. Cele i pojęcia wczesnej interwencji
 2. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój dziecka od poczęcia:
 • czynniki endo- i egzogenne; istota wywiadu
 • rozwój odruchowych reakcji oralnych (PNR) w okresie prenatalnym
 1. Warunki okołoporodowe:
 • poród: norma i patologia
 • metody diagnostyczne noworodka
 1. Badanie oralnych warunków anatomicznych noworodka i niemowlęcia
 2. Diagnoza PNR: norma i patologia, momenty strategiczne – propozycja własna
 3. Znaczenie mechanizmów kompensacyjnych w odruchowych reakcjach oralnych na podst. własnych badań własnych
 4. Omówienie innych metod diagnostycznych, adekwatnych do oceny rozwoju mowy dziecka:
 • zasady badania mowy wczesnodziecięcej i dg wieku rozumienia mowy wg Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej wg. T. Hellbruge i Lajosi
 1. Rozwój mowy od urodzenia do 12 m. ż. :
 • dojrzewanie odruchów istotnych dla rozwoju mowy
 • formy aktywności prewerbalnej
 • rozwój fonacji pozytywnej
 • karmienie naturalne i zasady karmienia terapeutycznego
 • kalendarz funkcji pokarmowych
 1. Wczesna stymulacja sfery oralnej u noworodków i niemowląt w przypadku zaburzeń oralnych- propozycja własna (omówienie materiałów filmowych, formułowanie pisemnej diagnozy oraz programów terapii).

Link do organizacji

Leave a Reply