FIZJOLOGICZNE PODSTAWY ROZWOJU MOWY

Szkolenie adresowane jest do logopedów i fizjoterapeutów i obejmuje budowanie kompetencji  w zakresie przygotowania pacjenta do prawidłowego oddychania, połykania i artykulacji.

W trakcie szkolenia omawiam zagadnienia:

  • Anatomia układu oralnego jako punkt wyjścia do diagnozy i terapii logopedycznej:
  • Pojęcia procesów fizjologicznych: oddychania i połykania
  • Oddychanie:
  • Dysfunkcja oddychania
  • Fizjologia połykania
  • Patologie w obrębie rozwoju oralnych funkcji fizjologicznych
  • Patologie w obrębie rozwoju oralnych funkcji fizjologicznych

Leave a Reply