O RELACJI Z KLIENTAMI (Nonviolent Comunication)

Adresatami warsztatów są lekarze, logopedzi, terapeuci, pedagodzy szkolni i inne osoby, pracujące z rodzicami i dorosłymi klientami.

Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych uczestników i wspieranie ich relacji z klientami, szczególnie w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Szkolenie oparte jest na koncepcji Porozumienia bez Przemocy (Nonviolent Comunications). Dzięki temu warsztat może być także ważnym obszarem rozwoju osobistego uczestników, wspierając niezależność, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami i uzyskiwanie pełni niezależności i szczęśliwego życia.

W trakcie warsztatu zajmiemy się barierami utrudniającymi nam porozumienie, pomożemy dotrzeć do własnych potrzeb i zrozumieć potrzeby kryjące się za zachowaniami naszymi i innych ludzi. Będziemy uczyć się, jak uniknąć poczucia winy, jak radzić sobie z frustracją i trudnymi emocjami w sytuacjach zawodowych i w relacji z innymi. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytanie jak konstruktywnie budować działania służące zaspokojeniu naszych potrzeb w akceptacji dla potrzeb klientów, współpracowników czy partnerów.

Leave a Reply