Płatność+

BRAMKA PŁATNOŚCI +

Tę stronę udostępniamy w celu ułatwienia pacjentom płatności niestandardowych.

Dotyczą one usług specjalnych takich jak np.

  • dodatkowa uzgodniona wcześniej wizyta w niestandardowych terminach
  • płatność za wysłane pomoce do ćwiczeń itp.

Po uzgodnieniu z neurologopedą należnej kwoty należy ja wpisać w poniższy formularz, a następnie kliknąć zapłać i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w kolejnych krokach.