Stymulacja rozwoju mowy dziecka z zespołem Dandy-Walkera

Artykuł pt.: „Wieloaspektowa stymulacja rozwoju mowy dziecka z zespołem Dandy-Walkera. Studium przypadku” opisuje doświadczenia pracy z pacjentem…