Wczesna diagnostyka logopedyczna… Zadania neurologopedy w szkole…

„Wprowadzenie do neurologopedii” stanowi unikatowe opracowanie w skali kraju, ponieważ po raz pierwszy problematyka neurologopedii jest przedstawiana od strony medycznej. Zespół autorów, w skład którego wchodzą lekarze – specjaliści wielu dziedzin medycyny (otolaryngologii, audiologii, foniatrii, neurologii dziecięcej i dorosłych, psychiatrii i medycyny pracy), a także uznani specjaliści z zakresu neurologopedii, logopedii, psychologii, surdopedagogiki, fizjoterapii oraz protetyki słuchu, przedstawił w tym opracowaniu szerokie, wieloaspektowe spojrzenie na problemy zaburzeń mowy.[…] Główną tematykę podręcznika stanowią podłoże anatomiczne i patofizjologiczne oraz aspekty kliniczne i zasady rehabilitacji zaburzeń porozumiewania się człowieka, uwarunkowanych nieprawidłowościami w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym. […

prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska

SPIS TREŚCI
Wstęp 9
Rozdział 1 Podstawy neuroanatomii 11
Andrzej Obrębowski

Rozdział 2 Mózgowa organizacja funkcjonowania poznawczego 55
Elżbieta Szeląg

Rozdział 3 Badanie narządu mowy 101
Andrzej Obrębowski, Antoni Pruszewicz, Anna Żebryk-Stopa

Rozdział 4 Zagadnienia psychologiczne w neurologopedii 107
Roman Ossowski, Kinga Sobieralska-Michalak

Rozdział 5 Wybrane zagadnienia z neurologii klinicznej i ich znaczenie w praktyce neurologopedycznej123
Sławomir Michalak

Rozdział 6 Wybrane zagadnienia psychiatryczne w neurologopedii 135
Dorota Łojko

Rozdział 7 Problemy foniatryczne w zaburzeniach obwodowego narządu mowy 153
Andrzej Obrębowski

Rozdział 8 Problemy foniatryczne w ośrodkowych zaburzeniach mowy 163
Andrzej Obrębowski

Rozdział 9 Aspekty foniatryczne w zaburzeniach płynności mowy 183
Andrzej Obrębowski, Antoni Pruszewicz

Rozdział 10 Psychospołeczne aspekty jąkania 191
Ewa Humeniuk

Rozdział 11 Zaburzenia czytania i pisania w neurologopedii 201
Bożena Wiskirska-Woźnica, Barbara Maciejewska

Rozdział 12 Zaburzenia głosu w praktyce neurologopedycznej 203
Bożena Wiskirska-Woźnica

Rozdział 13 Zaburzenia mowy w chorobach neurologicznych 223
Karolina Popławska-Domaszewicz, Wojciech Kozubski

Rozdział 14 Wybrane zagadnienia z neurologii wieku rozwojowego w neurologopedii 245
Barbara Steinborn

Rozdział 15 Komunikacja słowna z udziałem osoby upośledzonej umysłowo 261
Zbigniew Tarkowski, Jolanta Góral-Półrola

Rozdział 16 Logoneurozy 277
Tomasz Zaleski

Rozdział 17 Wczesne wspomaganie rozwoju językowego u dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych 283
Tadeusz Gałkowski

Rozdział 18 Problematyka audiologiczna w neurologopedii 293
Antoni Pruszewicz

Rozdział 19 Zaburzenia ośrodkowego przetwarzania słuchowego w praktyce neurologopedycznej 311
Waldemar Wojnowski

Rozdział 20 Powszechny skrining słuchowy i jego znaczenie we wczesnym wykrywaniu dysfunkcji słuchowych 319
Alicja Sekula

Rozdział 21 Zasady protezowania słuchu u osób w wieku rozwojowym i dorosłych 329
Piotr Świdziński

Rozdział 22 Zasady rehabilitacji słuchu, głosu i mowy u głuchych 341
Alicja Sekula

Rozdział 23 Alternatywne i wspomagające metody komunikacji 349
Bogdan Szczepankowski

Rozdział 24 Zawroty głowy i zaburzenia równowagi w praktyce neurologopedycznej 363
Andrzej Obrębowski

Rozdział 25 Zaburzenia połykania w praktyce neurologopedycznej 369
Andrzej Obrębowski, Bożena Wiskirska-Woźnica, Zofia Obrębowska

Rozdział 26 Rehabilitacja zaburzeń połykania 375
Bożena Wiskirska-Woźnica, Andrzej Obrębowski, Anna Żebryk-Stopa

Rozdział 27 Zasady rehabilitacji chorych po chirurgicznym leczeniu zmian nowotworowych krtani (całkowite i częściowe laryngektomie) 381
Antoni Pruszewicz, Andrzej Obrębowski, Jacek Kraśny

Rozdział 28 Zasady diagnostyki neurologopedycznej 389
Ewa Krajna, Anna Żebryk-Stopa

Rozdział 29 Wczesna interwencja logopedyczna u dzieci. Kontekst diagnostyczny 403
Mirosława Rządzka

Rozdział 30 Zasady postępowania terapeutycznego w neurologopedii 421
Ewa Krajna, Anna Żebryk-Stopa

Rozdział 31 Zadania neurologopedy w szkole 427
Mirosława Rządzka

Rozdział 32 Orzecznictwo le karskie w neurologopedii 435
Krzysztof Tuszyński, Andrzej Obrębowski