Informator

Turnus logopedyczny 2021

INFORMUJEMY, ŻE ZE WZGLĘDU NA NIEPEWNĄ SYTUACJĘ W KRAJU I SKALĘ RYZYKA Z NIĄ ZWIĄZANEGO –
REZYGNUJEMY Z ORGANIZACJI TURNUSU W 2021 ROKU