Szczegóły szkoleń

O RELACJI Z KLIENTAMI (Nonviolent Comunication)

Adresatami warsztatów są lekarze, logopedzi, terapeuci, pedagodzy szkolni i inne osoby, pracujące z rodzicami i dorosłymi klientami. Celem...

FIZJOLOGICZNE PODSTAWY ROZWOJU MOWY

Szkolenie adresowane jest do logopedów i fizjoterapeutów i obejmuje budowanie kompetencji  w zakresie przygotowania pacjenta do prawidłowego oddychania, połykania i artykulacji....

MIOTERAPEUTYCZNA STYMULACJA ZABURZEŃ ORALNYCH

Diagnostyka i mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych u noworodków i niemowląt- nowe podejście Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, neurologopedów,...

WCZESNA DIAGNOSTYKA I STYMULACJA LOGOPEDYCZNA

Szkolenie przeznaczone jest dla logopedów, którzy rozpoczynają pracę z noworodkami, niemowlętami. Omawia pojęcia cele wczesnej stymulacji, istotę...

ZABURZENIA POŁYKANIA U DZIECI I DOROSŁYCH

Szkolenie przeznaczone dla logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów, pracujących z pacjentami z zaburzeniami połykania. Część pierwsza omawia fizjologię normatywnego...

ANKYLOGLOSSIA U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT

ANKYLOGLOSSIA U NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT Tematem warsztatu jest przedstawienie fizjologii i anatomii oralnej dziecka (noworodka i niemowlęcia) i jej normatywnego...