Projekt: Frenulotomia

Z przyjemnością udostępniam Państwu, pierwszy taki w Polsce, bezpłatny elearning dotyczący wspierania rodziców i dzieci przed oraz po zabiegu podcięcia wędzidełka języka i wargi górnej.

Projekt był szeroko konsultowany w środowisko logopedów neurologopedów, doradców laktacyjnych, fizjoterapeutów i ortodontów.

 Udostępniony materiał:

– jest efektem wieloletnich badań własnych nad umiejętnością przyjmowania dotyku w obszarze oralnym u dzieci wymagających mioterapii i badań efektywności tych oddziaływań,
– ukierunkowany jest na wspieranie poczucia bezpieczeństwa i procesu habituacji,
– pomaga budować kompetencje rodziców i terapeutów,
– treści projektu są zgodne wiedzą z zakresu fizjologii oralnej,
– oparty o najnowsze badania dotyczące czynników wzrostu i proliferacji.

  ZASADY UDOSTĘPNIANIA TREŚCI PROJEKTU

  • Zawartość projektu udostępniana jest nieodpłatnie z przeznaczeniem do wykorzystania do celów terapeutycznych przez terapeutów, specjalistów oraz rodziców i innych zainteresowanych osób,
  • Zawartość projektu na stronie przeznaczona jest do wykorzystania wyłącznie w trybie online na stronie www.logopeda.zgora.pl ,
  • Rozpowszechnianie treści projektu online (w tym elektroniczne) dozwolone jest wyłącznie poprzez udostępnianie linku do strony projektu,
  • Rozpowszechnianie treści projektu offline dozwolone jest wyłącznie w postaci oryginalnej wersji książkowej
  • Niedopuszczalne jest publikowanie lub udostępnianie treści projektu w całości lub w części (w tym w formie kserokopii, wydruków, kopii plików, skopiowanych plików graficznych i w innych nieautoryzowanych formach itp.)
  • W szczególności zastrzeżone jest wykorzystywanie treści projektu bez zgody autorki do wszelkiego rodzaju działań komercyjnych (takich jak szkolenia, publikacje, materiały informacyjne itp)

Mamy nadzieję, że udostępniony projekt ułatwi specjalistom i rodzicom wspieranie dzieci ze skróconym wędzidełkiem.

AKCEPTUJĘ I PRZEGLĄDAM


Dla lekarzy i terapeutów: